DOPRAVA A SKLADOVANIE

Hotové okenné prvky musia byť dopravované a skladované stojato so zabezpečením proti posunutiu a preklopeniu, uložené na zodpovedajúcich podložkách, napr. drevené palety, transportné stojany. Pritom sa musia chrániť pred znečistením a poškodením. Proti nebezpečenstvu možnosti vzniku otlačenia a priehybov je potrebné vyhnúť sa bodovým podložkám (bodovému uloženiu). Pri dlhšom skladovaní okien pod holým nebom sa okná musia zakryť.

DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH OKIEN
Pokiaľ novými oknami nahrádzate staré, je potrebné tieto zdemontovať. Nakoľko sa väčšinou staré okná likvidujú, respektíve odvážajú na skládku nie je potrebné pracovať nejako výnimočne opatrne. Staré drevené okná silou vypáčite, niektoré časti si môžete prerezať pre uľahčenie.

OSÁDZANIE OKIEN
Najdôležitejšia časť práce, ktorá má zásadný vplyv na funkčnosť a životnosť okna je osadenie okna. Je mimoriadne dôležité rám správne osadiť, vyrovnať ho vo všetkých osiach pomocou vodováhy. Rozmer stavebného rozmeru by mal byť o cca 10 až 20 mm väčší, ako vonkajší rozmer rámu okna. Vzniknutá medzera sa vypĺňa polyuretánovou (PUR) penou. Vyrovnanie a fixovanie okien a dverí v otvore sa uskutočňuje pred upevnením napr. klinmi, dištančnými podložkami a iné. Tieto je potrebné po upevnení odstrániť s výnimkou tých, ktoré sú pod oknom aby sa zabránilo sadnutia okna. Zostávajúce kliny, dištančné podložky a iné nesmú prekážať dĺžkovým zmenám rámu vplyvom tepla. Maximálne prípustné tolerancie pre odchýlky pre vertikály a horizontály sú 1,5 mm/m.

UPEVNENIE - ZAKOTVENIE DO STAVEBNÉHO OBJEKTU
Upevňovací prostriedok sa musí voliť s prihliadnutím na prenášané sily, pevnosť muriva a dilatácie vznikajúce v prípojnej špáre. Na tento cieľ sa používajú viaceré upevňovacie prostriedky no najpoužívanejšími sú kotvy (montážne plechy) v kombinácii s zatĺkacími hmoždinkami. Nesmie pritom dôjsť k deformáciám, ktoré môžu zhoršiť funkciu okna.

IZOLÁCIA MEDZI OKNOM A STAVEBNÝM OBJEKTOM
Špáry medzi oknom a stavebným objektom sa musia vyplniť izolačnou látkou. Najpoužívanejšia je v tomto prípade polyuretánová pena, ktorá má vysoké izolačné schopnosti, ako aj schopnosť „prilepiť“ rám okna k murivu. Táto sa nanáša na povrch očistený od prachu a mierne navlhčený. PUR pena sa aplikuje aplikačnou pištoľou z natlakovanej nádoby, prípadne trubkou, priloženou pri jednorázových PUR penách po celom obvode okna do vzniknutej špáry. Treba dbať na to, aby pri expanzii PUR peny nedošlo k žiadnej deformácii rámu, čo je v prípade vysokých, alebo širokých okien u neodborníkov dosť bežný jav. PUR peny používané profesionálnymi montážnymi skupinami spoločnosti EKOPROFIL sú aplikovateľné pri teplotách od -10 do +30oC a ich teplotná odolnosť je od -40 do +90 oC. Nízkoexpanznosť týchto montážnych pien je špeciálnou vlastnosťou, aj vďaka ktorej minimalizujeme možnosť prípadnej deformácie rámu pri vypeňovaní.

MURÁRSKE VYSPRÁVKY
Murárske vysprávky zakrývajú montážnu penu (estetické hľadisko aj praktické – PUR pena na vzduchu zvetráva a stráca svoju hmotu) a uvádzajú okolité ostenie do pôvodného stavu. V prípade, že zdemontované okná boli „kasňové“ (dvojradové) vzniká potreba špalety opraviť niekedy až o 15 cm. V takomto prípade postupujú niektoré spoločnosti zarezaním PUR peny a pritretím čelnej strany omietkou (na spomínanú pur penu). Takáto omietka zákonite praská a vymieľa sa. Oveľa krajší a trvanlivý spôsob je vyliepanie špaliet polystirénom, s použitím rohovníkov, lepidla, sieťky. Takáto práca, ktorú vykonávajú montážne skupiny spoločnosti EKOPROFIL má po dizajnovej stránke oveľa navrch, rovnako trvácnosť okien, aj dverí je neporovnateľnejšia.
Vzniknuté prípadné špáry (medzi prapetnou doskou, a rámom okna) sa tmelí bielym silikóm

KONTROLA
Po ukončení montáže je potrebné preskúšať funkciu všetkých otváracích dielcov na pohyblivosť.

ČISTENIE
Používať sa môžu len čistiace prostriedky vhodné na údržbu plastových okien.