Zvládnem to sám?

Zameranie zvládnete určite hravo, k montáži potrebujete trochu zručnosti... Pozrite si aj naše videonávody.

meranie okienSprávny postup merania okenného otvoru

1.Novostavby – pri novostavbách zameriame stavebný otvor - šírku a výšku otvoru. Zo šírky uberáme 30 mm a z výšky 50 mm (z výšky uberáme 50 mm aj pre kotviaci profil, ktorý je súčasťou každého nášho okna na spodku - pod oknom). Príklad: ak sme namerali otvor 1000 x 1000 mm, výrobný rozmer okna bude 970 x 950 mm. Pri vchodových dverách platí odpočet od stavebného otvoru 30 mm šírka a 20 mm výška, podkladový profil pri dverách nieje nakoľko sú opatrené hliníkovým prahom. Príklad: pri nameraní stavebného otvoru 1000 x 2100 mm je výrobný rozmer dverí 970 x 2070 mm.

2.Stavby s jestvujúcimi „šróbovanými oknami“ – pri jestvujúcich oknách na dome či byte sa meranie uskutočňuje z vonkajšej strany. Zmeriame rozmer od špalety po špaletu na šírku a od vrchnej špalety po parapet na výšku. Pri tomto zameraní pridáte na šírku + 30 mm a na výšku uberáme 50 mm. Príklad: pri nameraní rozmeru 1000 x 1000 mm by bol výrobný rozmer okna 1030 x 950 mm. Pri vchodových dverách postupujeme nasledovne: od nameraného rozmeru uberáme 30 mm šírka a 30 mm výška. Príklad: pri nameraní otvoru 1000 x 2000 mm je výrobný rozmer vchodových dverí 970 x 1970 mm.

3.Stavby s jestvujúcimi „kasňovými oknami“ – pri kasňových oknách je meranie najzložitejšie, nakoľko ich je viac typov. Sú úzke kasňové, stredne široké a potom tzv. „maxi“ kasňové okná. Okenný otvor si zameriame z vnútra aj z vonku. Ak chceme aby naše okná vyzerali esteticky postupujeme ako pri šróbovaných oknách nakoľko pri tomto spôsobe zanecháme vonkajšie špalety, ktoré nám budú lícovať s oknom a bude viditeľný takmer celý okenný rám. Ak sa rozhodneme pre ušetrenie si práce na vnútorných špaletách, zameriame okno podľa rozmeru zvnútra, od ktorého odrátame 30 mm zo šírky a 50 mm z výšky okna. Pamätajme však na fakt, že viditeľná časť rámu okna, ktorú môžeme z bočných a z hornej strany schovať je maximálne cca 60 mm a takzvané „maxi“ kasne môžu mať hrúbku ešte väčšiu. V prípade nepremerania aj vonkajšej strany by sme riskovali, že utopíme nielen rám, ale aj krídla okna. Šírka celého okna teda nemôže byť väčšia, ako vzdialenosť bočných vonkajších špaliet + 120 mm (táto extrémna alternatíva bude vyložene neestetická – doporučujeme pripočítať maximálne 60 mm). Avšak pri tomto spôsobe bude z vonkajšej strany naše okno vyzerať „utopené“ čo znamená, že nebude vidieť rám okna. Pri vchodových dverách, je to podobné záleží či sa vyberieme cestou „estetiky“ alebo uľahčenia si práce pri montáži.

V každom prípade doporučujeme, aby ste zmerali aj vzdialenosť špaliet z interiéru, aj exteriéru. Výrobný rozmer sa musí nachádzať niekde medzi týmito dvoma mierami.

meranie okienSprávny postup montáže výplní stavebných otvorov

DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH OKIEN
Pokiaľ novými oknami nahrádzate staré, je potrebné tieto zdemontovať. Nakoľko sa väčšinou staré okná likvidujú, respektíve odvážajú na skládku nie je potrebné pracovať nejako výnimočne opatrne. Staré drevené okná silou vypáčite, niektoré časti si môžete pre uľahčenie prerezať.

OSÁDZANIE OKIEN
Najdôležitejšia časť práce, ktorá má zásadný vplyv na funkčnosť a životnosť okna je osadenie okna. Je mimoriadne dôležité rám správne osadiť, vyrovnať ho vo všetkých osiach pomocou vodováhy. Rozmer stavebného rozmeru by mal byť o cca 30 mm väčší, ako vonkajší rozmer rámu okna. Vzniknutá medzera sa vypĺňa polyuretánovou (PUR) penou. Vyrovnanie a fixovanie okien a dverí v otvore sa uskutočňuje pred upevnením napr. klinmi, dištančnými podložkami a iné. Tieto je potrebné po upevnení odstrániť s výnimkou tých, ktoré sú pod oknom a tých, na ktoré pôsobí tlak okna z boku (vplyvom náklonu okna). Zostávajúce kliny, dištančné podložky a iné nesmú prekážať dĺžkovým zmenám rámu vplyvom tepla. Maximálne prípustné tolerancie pre odchýlky pre vertikály a horizontály sú 1,5 mm/m.

UPEVNENIE - ZAKOTVENIE DO STAVEBNÉHO OBJEKTU
Upevňovací prostriedok sa musí voliť s prihliadnutím na prenášané sily, pevnosť muriva a dilatácie vznikajúce v prípojnej špáre. Na tento cieľ sa používajú viaceré upevňovacie prostriedky no najpoužívanejšími sú kotvy (montážne plechy) v kombinácii s zatĺkacími hmoždinkami. Nesmie pritom dôjsť k deformáciám, ktoré môžu zhoršiť funkciu okna.

IZOLÁCIA MEDZI OKNOM A STAVEBNÝM OBJEKTOM
Špáry medzi oknom a stavebným objektom sa musia vyplniť izolačnou látkou. Najpoužívanejšia je v tomto prípade polyuretánová pena, ktorá má vysoké izolačné schopnosti, ako aj podpornú kotviacu schopnosť. Táto sa nanáša na povrch očistený od prachu a mierne navlhčený. PUR pena sa aplikuje aplikačnou pištoľou z natlakovanej nádoby, prípadne trubkou, priloženou pri jednorázových PUR penách po celom obvode okna do vzniknutej špáry. Treba dbať na to, aby pri expanzii PUR peny nedošlo k žiadnej deformácii rámu, čo je v prípade vysokých, alebo širokých okien u neodborníkov dosť bežný jav. Nízkoexpanznosť týchto montážnych pien je špeciálnou vlastnosťou, aj vďaka ktorej minimalizujeme možnosť prípadnej deformácie rámu pri vypeňovaní.

MURÁRSKE VYSPRÁVKY
Murárske vysprávky zakrývajú montážnu penu (estetické hľadisko aj praktické – PUR pena na vzduchu zvetráva a stráca svoju hmotu) a uvádzajú okolité ostenie do pôvodného stavu. V prípade, že zdemontované okná boli „kasňové“ (dvojradové) vzniká potreba špalety opraviť niekedy až o 15 cm. V takomto prípade postupujú niektoré spoločnosti zarezaním PUR peny a pritretím čelnej strany omietkou (na spomínanú pur penu). Takáto omietka zákonite praská a vymieľa sa. Oveľa krajší a trvanlivý spôsob je vyliepanie špaliet polystirénom, s použitím rohovníkov, lepidla, sieťky.

Vzniknuté prípadné špáry (medzi prapetnou doskou, a rámom okna) sa tmelí bielym silikóm

KONTROLA
Po ukončení montáže je potrebné preskúšať funkciu všetkých otváracích dielcov na pohyblivosť.

ČISTENIE
Používať sa môžu len čistiace prostriedky vhodné na údržbu plastových okien.