Ako správne zameriam okenný otvor?

1.Novostavby – pri novostavbách zameriame stavebný otvor - šírku a výšku otvoru. Zo šírky uberáme 30 mm a z výšky 50 mm (z výšky uberáme 50 mm aj pre kotviaci profil, ktorý je súčasťou každého nášho okna na spodku - pod oknom). Príklad: ak sme namerali otvor 1000 x 1000 mm, výrobný rozmer okna bude 970 x 950 mm. Pri vchodových dverách platí odpočet od stavebného otvoru 30 mm šírka a 20 mm výška, podkladový profil pri dverách nieje nakoľko sú opatrené hliníkovým prahom. Príklad: pri nameraní stavebného otvoru 1000 x 2100 mm je výrobný rozmer dverí 970 x 2080 mm.


2.Stavby s jestvujúcimi „šróbovanými oknami“ – pri jestvujúcich oknách na dome či byte sa meranie uskutočňuje z vonkajšej strany. Zmeriame rozmer od špalety po špaletu na šírku a od vrchnej špalety po parapet na výšku. Pri tomto zameraní pridáte na šírku + 30 mm a na výšku uberáme 50 mm. Príklad: pri nameraní rozmeru 1000 x 1000 mm by bol výrobný rozmer okna 1030 x 950 mm. Pri vchodových dverách postupujeme nasledovne: od nameraného rozmeru uberáme 30 mm šírka a 30 mm výška. Príklad: pri nameraní otvoru 1000 x 2000 mm je výrobný rozmer vchodových dverí 970 x 1970 mm.

3.Stavby s jestvujúcimi „kasňovými oknami“ – pri kasňových oknách je meranie najzložitejšie, nakoľko ich je viac typov. Sú úzke kasňové, stredne široké a potom tzv. „maxi“ kasňové okná. Okenný otvor si zameriame z vnútra aj z vonku. Ak chceme aby naše okná vyzerali esteticky postupujeme ako pri šróbovaných oknách nakoľko pri tomto spôsobe zanecháme vonkajšie špalety, ktoré nám budú lícovať s oknom a bude viditeľný takmer celý okenný rám. Ak sa rozhodneme pre ušetrenie si práce na vnútorných špaletách, zameriame okno podľa rozmeru zvnútra, od ktorého odrátame 30 mm zo šírky a 50 mm z výšky okna. Pamätajme však na fakt, že viditeľná časť rámu okna, ktorú môžeme z bočných a z hornej strany schovať je maximálne cca 60 mm a takzvané „maxi“ kasne môžu mať hrúbku ešte väčšiu. V prípade nepremerania aj vonkajšej strany by sme riskovali, že utopíme nielen rám, ale aj krídla okna. Šírka celého okna teda nemôže byť väčšia, ako vzdialenosť bočných vonkajších špaliet + 120 mm (táto extrémna alternatíva bude vyložene neestetická – doporučujeme pripočítať maximálne 60 mm). Avšak pri tomto spôsobe bude z vonkajšej strany naše okno vyzerať „utopené“ čo znamená, že nebude vidieť rám okna. Pri vchodových dverách, je to podobné záleží či sa vyberieme cestou „estetiky“ alebo uľahčenia si práce pri montáži.

V každom prípade doporučujeme, aby ste zmerali aj vzdialenosť špaliet z interiéru, aj exteriéru. Výrobný rozmer sa musí nachádzať niekde medzi týmito dvoma mierami.

plastové okna na mieru plastové okna na mieru