Správny postup merania okenného otvoru

Ak ste sa rozhodli kúpiť si okná na OknaOnline.sk je potrebné zamerať otvor, do ktorého sa bude okno montovať. Najlepšia voľba je, keď rozmer určí odborník, ktorý bude tieto okná montovať.

Postup merania je odlišný pri jednotlivých typoch stavieb, prípade závisí od pôvodne namontovaného typu okna.

1. Pri novostavbe zamerajte čistý stavebný otvor (šírku a výšku otvoru) a zo šírky uberte 30 mm a z výšky 50 mm. Šírka sa upravuje iba kôli vzniku škáry pre použitie montážnej peny avšak z výšky uberáte 50 mm aj pre kotviaci profil, ktorý je pod oknom (tento má výšku cca 30mm). Príklad: ak ste namerali otvor 1000 x 1000 mm, výrobný rozmer okna bude 970 x 950 mm. Pri vchodových dverách platí odpočet od stavebného otvoru 30 mm šírka a 20 mm výška, podkladový profil pri dverách nie je, nakoľko sú opatrené hliníkovým prahom. Príklad: pri nameraní stavebného otvoru 1000 x 2000 mm je výrobný rozmer dverí 970 x 1980 mm.

2. V prípade stavby s jestvujúcimi „šróbovanými“ oknami, sa meranie uskutočňuje z vonkajšej strany. Zmerajte rozmer od špalety po špaletu na šírku a od vrchnej špalety po parapet na výšku. K rozmeru pridajte na šírku 20 mm (prípadne viac - podľa toho, koľko miesta Vám ostane na škáru) a odpočítajte z výšky 20 mm (berieme do úvahy podkladový profil, ktorý okno zdvihne o cca 3 cm vyššie oproti súčasnej pozícii starého okna). Príklad: pri nameraní rozmeru 1000 x 1000 mm by bol výrobný rozmer okna 1020 x 980 mm. V ojedinelých prípadoch sa stáva, že otvor v murive je rovnako široký v interiéri, aj v exteriéri (odporúčame premerať otvor z oboch strán). V takomto prípade určite rozmer okna ako pri novostavbe.


3. U stavby s jestvujúcimi „kasňovými“ oknami je meranie najzložitejšie, nakoľko ich je viac typov. Sú úzke kasňové, stredne široké a široké kasňové okná. Okenný otvor zamerajte z vnútra aj z vonku. Ak chcete aby Vaše okná vyzerali esteticky postupujte ako pri šróbovaných oknách a okno objednajte širšie o 20 mm a zároveň nižšie o 20 mm ako ste zameral vonkajší rozmer stavebného otvoru. V takomto prípade vznikne z vnútornej strany veľká škára a túto bude potrebné prácne vyspraviť omietkou, vymurovaním, alebo vylepením polystyrénu.

Ak sa rozhodnete pre ušetrenie si práce na vnútorných špaletách a zároveň pre zväčšenie presklenej plochy nových okien, zamerajte rozmer zvnútra a od tohto odrátajte 30 mm zo šírky a 50 mm z výšky. Pamätajte však na fakt, že viditeľná časť rámu okna, ktorú môžeme z bočných a z hornej strany schovať je maximálne cca 60 mm a niektoré široké kasňové okná môžu mať hrúbku ešte väčšiu. V prípade nepremerania aj vonkajšej strany by ste riskovali, že utopíte nielen rám, ale aj krídla okna. Šírka objednávaného okna teda nemôže byť väčšia, ako šírka otvor z vonkajšej strany + 120 mm (táto extrémna alternatíva bude vyložene neestetická – doporučujeme pripočítať maximálne 60 mm).


V každom prípade doporučujeme, aby ste zmerali aj vzdialenosť špaliet z interiéru, aj exteriéru. Výrobný rozmer sa musí nachádzať niekde medzi týmito dvoma mierami.